Сертификат

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

ROHS-EU ROHS десет сканиране + химическо измерване

Zhongguancun High Tech crticate

Високотехнологичен сертификат

CE сертификат